Personeel

| Arbeidsrecht

Aannemen en inhuren

 

Hoe pakt u het aan als u een werknemer wilt aannemen? Wat voor soort arbeidsovereenkomst kunt u het beste aanbieden? Het is belangrijk om stil te staan bij het opstellen van bijvoorbeeld een concurrentiebeding. Tegenwoordig maakt de onderneming steeds vaker gebruik van een zogeheten flexibele schil in combinatie met een vaste kern van werknemers. Wat zijn de voor- en nadelen van het werken met een vaste en flexibele schil? Dex Legal helpt u met het in kaart brengen van de juridische mogelijkheden en de implementatie van het juridisch traject.

 

Ontslag

 

Als het economisch minder gaat, kan dit direct gevolgen hebben voor uw bedrijf. De vraag naar uw producten en diensten nemen af en de prijzen staan onder druk. Een reorganisatie kan ervoor zorgen dat u financieel weer sterker staat. U krijgt niet alleen te maken met emoties, maar er gelden ook allerlei regels en wetten. Dex Legal adviseert en begeleidt.

 

Wet Werk en Zekerheid

 

De Wet Werk en Zekerheid brengt substantiele veranderingen met zich mee. Waar kunt u mee te maken krijgen?

 

Veranderingen per 1 januari 2015

 

Concurrentiebeding

Het is niet langer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dat wil zeggen, tenzij sprake is van een ‘zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang’.

Aanzegtermijn

Er geldt een aanzegtermijn van een maand bij tijdelijke contracten. Bij contracten voor een bepaalde tijd van zes maanden of langer moet de werkgever uiterlijk een maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of hij het contract wel of niet verlengt. Als de werkgever dit verzuimt, betaalt hij een vergoeding ter hoogte van één maandloon.

Proeftijd

Een proeftijd bij een tijdelijk contract van ten hoogste een half jaar wordt verboden. Hiermee wil het kabinet de positie van tijdelijke krachten versterken.

Doorbetalen oproepkrachten

Nu geldt nog zo dat je flexwerkers, bij  onvoldoende werk,  de eerste zes maanden niet hoeft door te betalen en dat deze periode in de cao onbeperkt verlengd worden. Vanaf 1 januari mag dat nog alleen bij werkzaamheden die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. In de zorg worden nul-urencontracten helemaal verboden.

Veranderingen per 1 juli 2015

 

Ketenbepaling

Flexwerkers krijgen bij hun vierde arbeidsovereenkomst of na twee jaar (nu drie jaar) diensttijd verplicht een vast contract. In de huidige situatie begint de ketenbepaling na drie maanden uitdiensttreding weer opnieuw. Met de WWZ wordt dit verlengd naar zes maanden.

Ontslag via UWV

Nu kan een werkgever een ontslag nog laten toetsen bij de kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 kan dat alleen nog bij ontslag op grond van disfunctioneren of andere redenen gelegen in de persoon van de werknemer. Ontslag op grond van bedrijfseconomische verloopt standaard via het UWV Werkbedrijf.

Transitievergoeding

De ontslagvergoeding wordt vervangen door een transitievergoeding. Werknemers met een contract van tenminste 24 maanden hebben recht op een transitievergoeding van maximaal 75.000 euro, afhankelijk van de lengte van hun dienstverband.

Dex Legal

Bezoekadres:
Adriaan Pauwlaan 29
2101 AJ Heemstede

Correspondentieadres:
Postbus 493
2100 AL Heemstede

T. 023 820 03 71
M. 06 24 88 74 25 (Joop)
M. 06 46 37 78 52 (Arie Johan)
F. 023 799 37 28
E. info@dexlegal.nl

Twitter @Dexlegal

Skype

Direct contact met een advocaat?
Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Bel mij terug