Juridisch support voor ambitieuze ondernemers

Lees meer over onze visie

 

Advocaat met passie

Advocatenkantoor Dex Legal is het advocatenkantoor van mr Joop Jansen  gedreven en met jarenlange ervaring in de advocatuur.

Advocatenkantoor Dex Legal is de handelsnaam van mr J.E.J. Jansen, gevestigd te Bloemendaal en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61358932.

BTW-nummer mr J.E.J. Jansen: NL002081904B39

Mr Jansen is als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl.

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij AON, Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam, tel. 020 – 430 52 50.

Mr J.E.J. Jansen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht
  • Algemene praktijk

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mijn kantoor kan geen derdengelden ontvangen omdat mijn kantoor niet beschikt over een stichting derdengelden.

Bij verhindering van mr J.E.J. Jansen kan zonder andersluidend bericht contact worden opgenomen met mr K. Dirlik van Dirlex te 1811 LM Alkmaar aan de Koningsweg 2, telefoon 072-785 80 85.

Nieuws

Aandachtspunten bij het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten

In de uitspraak van 25 november 2016 verschaft de Hoge Raad duidelijkheid omtrent het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten van consumenten. Deze uitspraak is met name relevant voor ondernemers die (ook) consumenten bedienen. Aandachtspunten Bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn zal de ondernemer – bij het uitblijven van volledige betaling – de consument eerst een herinnering dienen te verzenden. Blijft betaling uit en wenst de ondernemer tevens aanspraak te maken op de buitengerechtelijke incassokosten dan dient de zogeheten veertiendagenbrief verzonden te worden. In deze veertiendagenbrief wordt de consument een laatste betalingstermijn van veertien dagen verstrekt. Tevens wordt de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten vermeld. Indien betaling uitblijft, zal de consument deze kosten verschuldigd zijn, ook als na deze termijn van veertien dagen alsnog de factuur wordt betaald. Consumenten dienen wel de volle veertien dagen de tijd te krijgen om de factuur te betalen zonder dat zij incassokosten verschuldigd zijn. Deze termijn wordt berekend vanaf de dag na de dag waarop de zogeheten veertiendagenbrief is ontvangen. Indien de consument binnen de termijn van veertien dagen een deelbetaling verricht dan dient de hoogte van de incassokosten opnieuw berekend te worden. Er hoeft niet nogmaals een veertiendagenbrief te worden verzonden, maar het totale incassobedrag zal wel lager uit kunnen vallen. Indien de veertiendagenbrief een onjuiste termijn bevat dan zal de consument de gevorderde incassokosten niet hoeven te betalen. Het is daarom aan te raden om geen concrete uiterste betaaldatum in de veertiendagenbrief op te nemen, maar bijvoorbeeld de zinsnede dat de buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd “binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd.” of “binnen drie weken...

Advocatenkantoor Dex Legal op het circuit van Zandvoort

Een procedure is soms als een racewedstrijd. Het gaat snel, je moet je aan de regels houden en voortdurend letten op wat anderen doen zodat je niet van de baan wordt gedrukt. Een snelle auto alleen is niet voldoende. Kennis, kunde en doorzettingsvermogen maken het verschil. Wij wensen Maarten Jansen dit raceseizoen veel succes toe....

Jurist, advocaat, mr. en lawyer; door wie laat u als ondernemer uw rechtsbelangen behartigen?

Een advocaat is een jurist, maar een jurist is niet altijd een advocaat. In de praktijk blijken ondernemers zich niet altijd volledig bewust te zijn van de verschillen. Dex Legal legt uit. De jurist, mr. en lawyer Een persoon die met succes een universitaire studie Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) afrondt, mag de titel ‘jurist’ voeren.  De titel ‘jurist’ is echter niet beschermd en kan in theorie door ieder willekeurig persoon gebruikt worden die stelt bedreven te zijn in de kennis van het recht of student is in de rechtsgeleerdheid.[1] Na het afronden van de studie Rechtsgeleerdheid mag voorts de titel ‘meester in de rechten’ (mr.) gebruikt worden. De titel ‘mr.’ mag alleen gebruikt worden na het met succes afronden van de studie Rechtsgeleerdheid. Deze titel is dus wel beschermd. In toenemende mate wordt ook de titel ‘lawyer’ door juridische rechtsbijstandsverleners gebruikt. In het algemeen geldt dat de titel ‘lawyer’ de indruk doet ontstaan dat de gebruiker van deze titel een advocaat is. Dit is weliswaar mogelijk, maar niet altijd het geval. De titel ‘lawyer’ is in Nederland geen beschermde titel en betekent[2] ‘advocaat’ of ‘jurist’. Advocaat Na de studie Rechtsgeleerdheid kan een jurist besluiten om advocaat te worden. Hiervoor dient de Beroepsopleiding Advocaten (BA) gevolgd te worden. De BA is verplicht voor iedere beginnende advocaat en heeft als doel hem te vormen tot een zelfstandige en deskundige advocaat waardoor hij optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van de advocatuur. Alle advocaten in Nederland zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en moeten zich aan de beroepsregels houden. Dat houdt in dat advocaten partijdig, onafhankelijk, deskundig, integer en vertrouwelijk moeten handelen....

Meldplicht datalekken: gaat u juist om met persoonsgegevens en bent u voorbereid op een datalek?

Onlangs verzorgden wij voor ondernemers een kennislunch ‘Wet Meldplicht datalekken’. Tijdens deze lunch bleek niet alleen dat veel ondernemers niet of nauwelijks weten dat zij vanaf 1 januari van dit jaar verplicht zijn een datalek te melden, maar ook dat veel ondernemers nog steeds onbewust onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In dit artikel zetten we de meest relevante onderwerpen en actiepunten nog eens voor u op een rij. Persoonsgegevens zijn alle data die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Voorbeelden zijn naam, adres en woonplaats, maar ook telefoonnummer en BSN-nummer. Persoonsgegevens dienen door de verantwoordelijke tegen verlies en onrechtmatige verwerking te worden beveiligd. U dient als bedrijf dus preventief de juiste beveiligingsmaatregelen te nemen om datalekken te voorkomen. In veel gevallen wordt het verwerken van persoonsgegevens door de verantwoordelijke uitbesteed aan een bewerker. Data kan bijvoorbeeld opgeslagen staan bij een hostingprovider of toegankelijk zijn voor een clouddienstverlener die updates uitvoert. In een bewerkersovereenkomst met de bewerker dient te worden vastgelegd op welke wijze u op de hoogte wordt gesteld van een datalek. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Er is dus sprake van vernietiging/verlies van persoonsgegevens of van onrechtmatige verwerking (onbevoegde kennisneming of wijziging) van persoonsgegevens. Denk hierbij niet alleen aan een verloren USB-stick of gestolen laptop met persoonsgegevens of aan een inbraak in een databestand door een hacker, maar ook aan e-mail naar 600 geadresseerden met alle e-mailadressen zichtbaar of een encrypted USB-stick die wordt gestolen waarbij geen back-up beschikbaar is. Afhankelijk van de aard en omvang van het datalek en de aard van de gelekte persoonsgegevens dient melding van het datalek...

Advocatenkantoor Dex Legal biedt juridisch support aan bestuurders

Het leiden van een onderneming is als het besturen van een raceauto op het circuit. De theorie zegt dat je de ideale lijn moet rijden. Maar wat is de ideale lijn en hoe zorg je ervoor dat je deze altijd aan kunt houden? Een stuurfout kan ervoor zorgen dat je van de ideale lijn afwijkt. Meestal kan deze fout hersteld worden, maar soms kan een dergelijke fout tot aanzienlijke schade leiden. Alle aandacht is op dat moment dan gericht op het zo goed als mogelijk proberen de schade te beperken. Daarnaast kun je als bestuurder prima in staat zijn om – zonder fouten – de ideale lijn voor de onderneming te blijven volgen, maar zorgen externe factoren dat je noodgedwongen van de ideale lijn af moet wijken. Op het circuit kunnen materiaalpech of fouten van anderen ertoe leiden dat je af moet wijken van de ideale lijn. Deze externe risico’s zijn beperkt beheersbaar en niet uit te sluiten. Dat is inherent aan het racen op het circuit net zoals het besturen van een onderneming inherente risico’s kent. Advocatenkantoor Dex Legal biedt juridisch support aan bestuurders. Het streven daarbij is om stuurfouten te voorkomen of om de schade te beperken als het onverhoopt toch misgaat....

Volg Dex Legal