Onderverhuur via Airbnb; aanpassen huurovereenkomst?

Op 6 november 2015 heeft de rechtbank Rotterdam een voor de verhuurpraktijk belangrijke uitspraak gedaan.

In deze zaak had een huurder van een sociale huurwoning de woning via Airbnb gedeeltelijk verhuurd. De verhuurder was het hier niet mee eens en vorderde ontbinding en ontruiming bij de kantonrechter. In de huurovereenkomst was een bepaling opgenomen dat onderverhuur niet was toegestaan.

De kantonrechter wees de vorderingen van de verhuurder af en stelde  kort gezegd dat:

“De verhuur van (huur)woningen via een website als Airbnb is een nieuw opgekomen fenomeen, dat in zoverre afwijkt van het – klassieke – beeld van onderverhuur dat in beginsel slechts sprake is van kortstondige onderverhuurperiodes aan (voornamelijk) toeristen, die elders hun hoofdverblijf hebben, in tegenstelling tot het voor langere tijd onderverhuren aan woningzoekende derden.”

Op basis van deze uitspraak kan het raadzaam zijn om in de huurovereenkomst specifiek op te nemen dat  ook onderverhuur via websites zoals Airbnb verboden is.

De uitspraak is gepubliceerd en raadpleegbaar via de volgende link;

//deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2015:7899