Nieuws

VVE Beurs Amsterdam 2015 gemist?

Op donderdag 16 april 2015 vond de tweede editie plaats van de VVE Beurs Amsterdam. Heeft u de beurs gemist? Ga dan naar www.vvecollect.nl en maak kennis met het unieke concept voor VvE’s enVvE Beheerkantoren....

VVE Beurs Amsterdam op 16 april 2015; Maak kosteloos kennis met VVECollect

Bent u VvE Beheerder of vertegenwoordigt u een VvE? Dan is de op 16 april 2015 geplande VvE Beurs Amsterdam de kans om voor de rest van 2015 kosteloos kennis te maken met het Premium Collect Abonnement van VVE Collect! Bij aanmelding op de dag van de beurs in de stand van VVE Collect, krijgt u na acceptatie het Premium Collect Abonnement met ingang van 1 mei 2015 ter waarde van EUR 600,– de rest van het jaar gratis! Bent u die dag verhinderd? U kunt op 16 april 2015 van 11.00 uur tot 19.00 uur ook gebruik maken van deze aanbieding door in te schrijven via www.vvecollect.nl...

VVE Collect Ontzorgt

Het appartementsrecht is gecompliceerd en roept vaak vragen en problemen op die speciale juridische expertise vergen van een Vereniging van Eigenaren. Zonder continue juridische back-up is het ondoenlijk om in de wirwar van regels de juiste koers te varen en strategisch verantwoorde keuzes te maken. In sommige gevallen, zoals bij een juridisch inhoudelijk geschil met een eigenaar of een aannemer, is adequaat handelen van een advocaat noodzakelijk. In andere gevallen, zoals bij de incasso van onbetaald gebleven servicekosten is de gerechtsdeurwaarder het beste adres voor een snel en effectief resultaat. VVE Collect is een uniek samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde advocaten en gerechtsdeurwaarders en biedt een compleet juridische dienstenpakket voor VvE’s en VvE-Beheerskantoren. VVE Collect heeft zich tot doel gesteld de VvE’s en VvE-Beheerskantoren te voorzien van één loket dat direct toegang biedt naar alle toepasselijke juridische diensten voor de meest voorkomende vragen en behoeften van VvE’s. Bij de poort wordt al direct beoordeeld welke koers gevaren dient te worden met behulp van welke rechtsbeschermer. Zo nodig worden beiden tegelijk ingezet om uw rechtspositie maximaal veilig te stellen. Door de combinatie van aangeboden diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders is een all-in-one concept beschikbaar bestaande uit adviseren, procederen en incasseren. Kostenefficiënt Losse inkoop van juridische diensten bij verschillende aanbieders brengt hoge kosten met zich mee en vergt veel tijd en overleg binnen de VvE voordat beslissingen over de te volgen strategie kunnen worden gemaakt. Aansluiting bij VVE Collect zorgt er juist voor dat met één simpel abonnement, alle benodigde juridische kennis via één portaal beschikbaar is, tegen sterk gereduceerde tarieven die vooraf transparant worden gemaakt. Zo weet u zeker dat u een...

Dex Legal introduceert de vonnisgenerator; maak vanaf heden uw eigen vonnis!

Een niet ondenkbeeldige situatie; Uw klant betaalt uw rekening niet.  Ondanks herhaald aandringen en mooie beloftes van de klant, blijft iedere betaling uit. Wat nu? U gaat naar de website van Dex Legal en voert daar de meest relevante gegevens in zoals de naam van de klant en de hoogte van de vordering. U drukt vervolgens op de knop ‘maak vonnis’ en het vonnis wordt automatisch per e-mail aan u verzonden en aan de dichtstbijzijnde deurwaarder. Het incasseren van uw vorderingen wordt kinderspel. Voor ieder denkbeeldig juridisch geschil kunt u via onze vonnisgenerator een vonnis naar keuze samenstellen. Uniek in de wereld! Wat zijn de voordelen? U wint altijd uw zaak en u weet op voorhand waar u aan toe bent. Wat zijn de nadelen? Iemand anders kan ook heel makkelijk een vonnis tegen u verkrijgen. Bovendien zou een dergelijk programma afbreuk doen aan onze rechtstaat. Daarom gaat het hier dan ook om een 1 aprilgrap. Teleurgesteld? Toch begrijpt Dex Legal wel waarom het concept van het zelf samenstellen van een vonnis aanspreekt. Dit lijkt weliswaar een open deur, maar een gerechtelijke procedure kost nu eenmaal tijd en geld én brengt onzekerheid met zich mee. Hoe kan Dex Legal u helpen? Het is onwaarschijnlijk dat het ooit mogelijk zal worden om uw eigen vonnis te maken, maar feit is wel dat er belangrijke ontwikkelingen gaande zijn op het gebied van het voeren van gerechtelijke procedures. De rechtspraak is druk bezig met het digitaliseren van gerechtelijke procedures. Dit brengt besparingen met zich mee, maar maakt het procederen ook transparanter en toegankelijker. Daar profiteert de klant van. Dex Legal volgt de...

Non-concurrentiebeding in overeenkomst. Waarom niet eerst onderhandelen?

Inleiding Op 11 juni 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in een door een ex-franchisenemer aangespannen procedure tegen een uitvaartorganisatie, de ex-franchisegever. Aard van het geschil betrof een non-concurrentiebeding; Franchisenemer zal gedurende een periode van één (1) jaar na beëindiging van de overeenkomst in het verzorgingsgebied, aangegeven in artikel 2 van deze overeenkomst, niet direct of indirect betrokken zijn bij een bedrijf of financiële dan wel andere zakelijke belangen hebben bij activiteiten die soortgelijk zijn aan de door franchisenemer in het kader van deze overeenkomst uitgeoefende activiteiten en/of de Yarden-formule. Na het aflopen van de franchise overeenkomst ontstaat tussen partijen een verschil van inzicht omtrent de uitleg van het non-concurrentiebeding. De ex-franchisenemer vindt dat de ex-franchisegever het non-concurrentiebeding te ruim uitlegt. Mededingingsregels De ex-franchisenemer voert een aantal gronden aan op basis waarvan het non-concurrentiebeding geen gelding zou hebben. Een ten aanzien van franchise overeenkomsten vaker genoemd verweer is dat er sprake is van overtreding van de betreffende mededingingsregels. Feit is dat de zaken op het gebied van de betreffende mededingingsregels vaak complex zijn. In deze zaak wordt het gevoerde verweer ten aanzien van de vermeende inbreuk om de mededingingsregels door rechter niet voldoende onderbouwd geacht en daarom afgewezen. Handhaving onaanvaardbaar Ook stelt de ex-franchisenemer dat handhaving van het non-concurrentiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Soms kunnen bepaalde omstandigheden met zich meebrengen dat het inderdaad niet redelijkheid om een partij te houden aan in dit geval een non-concurrentiebeding.  De rechter gaat in deze zaak echter niet mee in dit verweer zodat de slotsom is dat het non-concurrentiebeding in stand blijft. Gewoon opzeggen of eerst nog onderhandelen?...

Advocatenkantoor Dex Legal is verhuisd.

Voor u verandert er niet zo veel op een andere voordeur en het kantooradres na. Vanzelfsprekend blijft de service zoals u die gewend bent. Het nieuwe kantooradres luidt: Advocatenkantoor Dex Legal Adriaan Pauwlaan 29 Postbus 493 2100 AL Heemstede T: 023-8200371 M: 06-24887425 I:...

Bestuurdersaansprakelijkheid

‘Iedereen wordt geacht de wet te kennen.’ Toch lijkt de Hoge Raad in deze zaak (//deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:499) de bestuurder tegemoet te komen. ‘Voor aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap voor een tekortkoming of onrechtmatige daad van die vennootschap is vereist dat de bestuurder ter zake van de daaruit voortvloeiende benadeling van derden persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Onbekendheid met een bepaalde wettelijke regel kan in dit verband mede van belang zijn.’ Uiteraard is het beter om dergelijke (lange en kostbare) procedures te voorkomen door tijdig advies in te...

Ambitieuze en ondernemende advocaat gezocht voor kantoor in Heemstede

De markt voor juridische dienstverlening is divers en de cliënt beschikt over steeds meer keuzemogelijkheden. Het wordt daarom  belangrijker om jezelf als advocaat te onderscheiden, niet alleen van advocaten maar ook van andere juridische dienstverleners. Dex Legal biedt de mogelijkheid om de klant optimaal te bedienen vanuit een moderne en professionele omgeving zodat je jezelf daadwerkelijk kunt onderscheiden. Advocatenkantoor Dex Legal biedt ondernemers maatwerk dienstverlening op een wijze die toegankelijk en ongecompliceerd is. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk in het verlengde van de ondernemer te handelen. Bij Advocatenkantoor Dex Legal kan de ondernemer altijd rekenen op een partijdige advocaat die opkomt voor zijn of haar belangen. Er is nog plek voor een gespecialiseerde advocaat op het gebied van bijvoorbeeld IE-recht, internationaal recht, fiscaal recht, huurrecht of arbeidsrecht die op basis van een kostendeling gaat werken. Het is de bedoeling om elkaars bestaande praktijken goed aan te kunnen vullen. De cliënt staat...

Turbo-liquidatie van de b.v.; snelle oplossing of potentieel los eindje?

Het CBS heeft berekend dat in 2012 103.035 rechtspersonen zijn opgeheven. In 2013 waren dit er 129.030 hetgeen een forse toename is.[1] Economische omstandigheden spelen hierbij een belangrijke rol. In toenemende mate maken ondernemers gebruik van de mogelijkheid om een b.v. door middel van een zogeheten turbo-liquidatie op te heffen. Eigenlijk is deze term niet geheel juist omdat bij een turbo-liquidatie er niet geliquideerd wordt maar ontbonden. De wet benoemt een aantal grondslagen op basis waarvan een b.v. kan worden ontbonden. Bij een gebrek aan baten kan een besluit worden genomen op basis waarvan de b.v. wordt ontbonden. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel wordt geregistreerd dat de b.v. is opgehouden te bestaan in verband met het ontbreken van baten. Als een b.v. nog wel baten heeft, zal de liquidatiefase eruit bestaan dat de nog bestaande baten zoals bijvoorbeeld inventaris en auto’s worden verzilverd. Hiermee kunnen de bestaande schulden dan (gedeeltelijk) worden voldaan. Schuldeisers van de ontbonden b.v. kunnen gedurende een periode van twee maanden tegen de liquidatie bij de rechtbank in verzet te komen. Bij een turbo-liquidatie wordt de fase van de liquidatie niet doorlopen vanwege de stelling dat er helemaal geen baten meer zin. Een turbo-liquidatie bestaat er dus uit dat voor een b.v. niet het faillissement wordt aangevraagd, maar gebruik wordt gemaakt van de regeling om een vennootschap te ontbinden en uit te schrijven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een turbo-liquidatie is voor de bestuurder van de betreffende b.v. niet geheel zonder risico’s. In de praktijk wordt soms om verschillende redenen gebruik gemaakt van een turbo-liquidatie waaruit blijkt dat niet iedere...

Kantoorklachtenregeling Advocatenkantoor Dex Legal

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Via onderstaande link kunt u de kantoorklachtenregeling van Dex Legal raadplegen en eventueel offline bewaren.   klachtenreglement...

Dex Legal

Bezoekadres:
Leidsevaartweg 99
2106 AS Heemstede

M. 06 24 88 74 25 (Joop)

E. info@dexlegal.nl

Twitter @Dexlegal

Skype

Direct contact met een advocaat?
Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Bel mij terug