Firmant vof en beherend vennoot CV ook aansprakelijk voor oude schulden

Op 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een vennoot van een vof en een beherend vennoot van een commanditaire vennootschap ook aansprakelijk zijn voor schulden van de vennootschap die vóór hun toetreding zijn ontstaan.

In de praktijk werd tot op heden aangenomen dat een toetredend vennoot alleen aansprakelijk is voor schulden die na diens toetreding zijn ontstaan.

Indien uw overweegt om tot een bestaande vof of commanditaire vennootschap toe te treden is het van groot belang om bij deze uitspraak stil te staan en in ieder geval duidelijkheid te verkrijgen omtrent de totale schuldenpositie en eventueel (aanvullende) garanties te verlangen of wellicht af te zien van toetreding.

Dex Legal beschikt over voldoende ervaring en expertise om u hierbij te adviseren en te begeleiden zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Uitspraak Hoge Raad