Meldplicht datalekken: gaat u juist om met persoonsgegevens en bent u voorbereid op een datalek?

Onlangs verzorgden wij voor ondernemers een kennislunch ‘Wet Meldplicht datalekken’. Tijdens deze lunch bleek niet alleen dat veel ondernemers niet of nauwelijks weten dat zij vanaf 1 januari van dit jaar verplicht zijn een datalek te melden, maar ook dat veel ondernemers nog steeds onbewust onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In dit artikel zetten we de meest relevante onderwerpen en actiepunten nog eens voor u op een rij. Persoonsgegevens zijn alle data die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Voorbeelden zijn naam, adres en woonplaats, maar ook telefoonnummer en BSN-nummer. Persoonsgegevens dienen door de verantwoordelijke tegen verlies en onrechtmatige verwerking te worden beveiligd. U dient als bedrijf dus preventief de juiste beveiligingsmaatregelen te nemen om datalekken te voorkomen. In veel gevallen wordt het verwerken van persoonsgegevens door de verantwoordelijke uitbesteed aan een bewerker. Data kan bijvoorbeeld opgeslagen staan bij een hostingprovider of toegankelijk zijn voor een clouddienstverlener die updates uitvoert. In een bewerkersovereenkomst met de bewerker dient te worden vastgelegd op welke wijze u op de hoogte wordt gesteld van een datalek. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Er is dus sprake van vernietiging/verlies van persoonsgegevens of van onrechtmatige verwerking (onbevoegde kennisneming of wijziging) van persoonsgegevens. Denk hierbij niet alleen aan een verloren USB-stick of gestolen laptop met persoonsgegevens of aan een inbraak in een databestand door een hacker, maar ook aan e-mail naar 600 geadresseerden met alle e-mailadressen zichtbaar of een encrypted USB-stick die wordt gestolen waarbij geen back-up beschikbaar is. Afhankelijk van de aard en omvang van het datalek en de aard van de gelekte persoonsgegevens dient melding van het datalek...

Advocatenkantoor Dex Legal biedt juridisch support aan bestuurders

Het leiden van een onderneming is als het besturen van een raceauto op het circuit. De theorie zegt dat je de ideale lijn moet rijden. Maar wat is de ideale lijn en hoe zorg je ervoor dat je deze altijd aan kunt houden? Een stuurfout kan ervoor zorgen dat je van de ideale lijn afwijkt. Meestal kan deze fout hersteld worden, maar soms kan een dergelijke fout tot aanzienlijke schade leiden. Alle aandacht is op dat moment dan gericht op het zo goed als mogelijk proberen de schade te beperken. Daarnaast kun je als bestuurder prima in staat zijn om – zonder fouten – de ideale lijn voor de onderneming te blijven volgen, maar zorgen externe factoren dat je noodgedwongen van de ideale lijn af moet wijken. Op het circuit kunnen materiaalpech of fouten van anderen ertoe leiden dat je af moet wijken van de ideale lijn. Deze externe risico’s zijn beperkt beheersbaar en niet uit te sluiten. Dat is inherent aan het racen op het circuit net zoals het besturen van een onderneming inherente risico’s kent. Advocatenkantoor Dex Legal biedt juridisch support aan bestuurders. Het streven daarbij is om stuurfouten te voorkomen of om de schade te beperken als het onverhoopt toch misgaat....

Kennislunch Wet Meldplicht Datalekken donderdag 17 maart 2016

Op donderdag 17 maart 2016 organiseert Advocatenkantoor Dex Legal in Heemstede een kennislunch Wet Meldplicht Datalekken voor ondernemers. Tijdens deze kennislunch komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: geldt de meldplicht ook voor u? welke beveiligingsmaatregelen moet u nemen? waar moet uw website aan voldoen? wanneer is sprake van een datalek? wanneer moet u een datalek melden? en aan wie? welke boetes kunnen worden opgelegd? Kosten voor deelname aan de kennislunch bedragen EUR 15,- per persoon en zijn inclusief de lunch. U kunt zich aanmelden via info@dexlegal.nl of telefoonnummer 023-8200371. Wanneer Donderdag 17 maart 2016 van 12:30 tot 14:00 (CET) – Toevoegen aan agenda Waar Advocatenkantoor Dex Legal – 29 Adriaan Pauwlaan Heemstede 2101 AJ NL – Bekijk kaart Aanmelden kan via deze...

Advocatenkantoor Dex Legal introduceert MKB Legal Support

Wij bieden u als ondernemer MKB Legal Support. Juridisch advies tegen een betaalbaar en vast tarief. U weet vooraf waar u aan toe bent. Daarnaast heeft u een eigen aanspreekpunt voor uw juridische vragen en direct contact met een advocaat. U zit nergens aan vast. MKB Legal Support biedt u de mogelijkheid om uw juridische kosten in de hand te houden. Neem vrijblijvend contact met ons op : 023-8200371   Klik op de afbeelding om de folder te downloaden:...

Onderverhuur via Airbnb; aanpassen huurovereenkomst?

Op 6 november 2015 heeft de rechtbank Rotterdam een voor de verhuurpraktijk belangrijke uitspraak gedaan. In deze zaak had een huurder van een sociale huurwoning de woning via Airbnb gedeeltelijk verhuurd. De verhuurder was het hier niet mee eens en vorderde ontbinding en ontruiming bij de kantonrechter. In de huurovereenkomst was een bepaling opgenomen dat onderverhuur niet was toegestaan. De kantonrechter wees de vorderingen van de verhuurder af en stelde  kort gezegd dat: “De verhuur van (huur)woningen via een website als Airbnb is een nieuw opgekomen fenomeen, dat in zoverre afwijkt van het – klassieke – beeld van onderverhuur dat in beginsel slechts sprake is van kortstondige onderverhuurperiodes aan (voornamelijk) toeristen, die elders hun hoofdverblijf hebben, in tegenstelling tot het voor langere tijd onderverhuren aan woningzoekende derden.” Op basis van deze uitspraak kan het raadzaam zijn om in de huurovereenkomst specifiek op te nemen dat  ook onderverhuur via websites zoals Airbnb verboden is. De uitspraak is gepubliceerd en raadpleegbaar via de volgende link;...