Advocatenkantoor Dex Legal op het circuit van Zandvoort

Een procedure is soms als een racewedstrijd. Het gaat snel, je moet je aan de regels houden en voortdurend letten op wat anderen doen zodat je niet van de baan wordt gedrukt. Een snelle auto alleen is niet voldoende. Kennis, kunde en doorzettingsvermogen maken het verschil. Wij wensen Maarten Jansen dit raceseizoen veel succes toe....

Jurist, advocaat, mr. en lawyer; door wie laat u als ondernemer uw rechtsbelangen behartigen?

Een advocaat is een jurist, maar een jurist is niet altijd een advocaat. In de praktijk blijken ondernemers zich niet altijd volledig bewust te zijn van de verschillen. Dex Legal legt uit. De jurist, mr. en lawyer Een persoon die met succes een universitaire studie Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) afrondt, mag de titel ‘jurist’ voeren.  De titel ‘jurist’ is echter niet beschermd en kan in theorie door ieder willekeurig persoon gebruikt worden die stelt bedreven te zijn in de kennis van het recht of student is in de rechtsgeleerdheid.[1] Na het afronden van de studie Rechtsgeleerdheid mag voorts de titel ‘meester in de rechten’ (mr.) gebruikt worden. De titel ‘mr.’ mag alleen gebruikt worden na het met succes afronden van de studie Rechtsgeleerdheid. Deze titel is dus wel beschermd. In toenemende mate wordt ook de titel ‘lawyer’ door juridische rechtsbijstandsverleners gebruikt. In het algemeen geldt dat de titel ‘lawyer’ de indruk doet ontstaan dat de gebruiker van deze titel een advocaat is. Dit is weliswaar mogelijk, maar niet altijd het geval. De titel ‘lawyer’ is in Nederland geen beschermde titel en betekent[2] ‘advocaat’ of ‘jurist’. Advocaat Na de studie Rechtsgeleerdheid kan een jurist besluiten om advocaat te worden. Hiervoor dient de Beroepsopleiding Advocaten (BA) gevolgd te worden. De BA is verplicht voor iedere beginnende advocaat en heeft als doel hem te vormen tot een zelfstandige en deskundige advocaat waardoor hij optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van de advocatuur. Alle advocaten in Nederland zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en moeten zich aan de beroepsregels houden. Dat houdt in dat advocaten partijdig, onafhankelijk, deskundig, integer en vertrouwelijk moeten handelen....

Meldplicht datalekken: gaat u juist om met persoonsgegevens en bent u voorbereid op een datalek?

Onlangs verzorgden wij voor ondernemers een kennislunch ‘Wet Meldplicht datalekken’. Tijdens deze lunch bleek niet alleen dat veel ondernemers niet of nauwelijks weten dat zij vanaf 1 januari van dit jaar verplicht zijn een datalek te melden, maar ook dat veel ondernemers nog steeds onbewust onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In dit artikel zetten we de meest relevante onderwerpen en actiepunten nog eens voor u op een rij. Persoonsgegevens zijn alle data die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Voorbeelden zijn naam, adres en woonplaats, maar ook telefoonnummer en BSN-nummer. Persoonsgegevens dienen door de verantwoordelijke tegen verlies en onrechtmatige verwerking te worden beveiligd. U dient als bedrijf dus preventief de juiste beveiligingsmaatregelen te nemen om datalekken te voorkomen. In veel gevallen wordt het verwerken van persoonsgegevens door de verantwoordelijke uitbesteed aan een bewerker. Data kan bijvoorbeeld opgeslagen staan bij een hostingprovider of toegankelijk zijn voor een clouddienstverlener die updates uitvoert. In een bewerkersovereenkomst met de bewerker dient te worden vastgelegd op welke wijze u op de hoogte wordt gesteld van een datalek. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Er is dus sprake van vernietiging/verlies van persoonsgegevens of van onrechtmatige verwerking (onbevoegde kennisneming of wijziging) van persoonsgegevens. Denk hierbij niet alleen aan een verloren USB-stick of gestolen laptop met persoonsgegevens of aan een inbraak in een databestand door een hacker, maar ook aan e-mail naar 600 geadresseerden met alle e-mailadressen zichtbaar of een encrypted USB-stick die wordt gestolen waarbij geen back-up beschikbaar is. Afhankelijk van de aard en omvang van het datalek en de aard van de gelekte persoonsgegevens dient melding van het datalek...

Advocatenkantoor Dex Legal biedt juridisch support aan bestuurders

Het leiden van een onderneming is als het besturen van een raceauto op het circuit. De theorie zegt dat je de ideale lijn moet rijden. Maar wat is de ideale lijn en hoe zorg je ervoor dat je deze altijd aan kunt houden? Een stuurfout kan ervoor zorgen dat je van de ideale lijn afwijkt. Meestal kan deze fout hersteld worden, maar soms kan een dergelijke fout tot aanzienlijke schade leiden. Alle aandacht is op dat moment dan gericht op het zo goed als mogelijk proberen de schade te beperken. Daarnaast kun je als bestuurder prima in staat zijn om – zonder fouten – de ideale lijn voor de onderneming te blijven volgen, maar zorgen externe factoren dat je noodgedwongen van de ideale lijn af moet wijken. Op het circuit kunnen materiaalpech of fouten van anderen ertoe leiden dat je af moet wijken van de ideale lijn. Deze externe risico’s zijn beperkt beheersbaar en niet uit te sluiten. Dat is inherent aan het racen op het circuit net zoals het besturen van een onderneming inherente risico’s kent. Advocatenkantoor Dex Legal biedt juridisch support aan bestuurders. Het streven daarbij is om stuurfouten te voorkomen of om de schade te beperken als het onverhoopt toch misgaat....

Kennislunch Wet Meldplicht Datalekken donderdag 17 maart 2016

Op donderdag 17 maart 2016 organiseert Advocatenkantoor Dex Legal in Heemstede een kennislunch Wet Meldplicht Datalekken voor ondernemers. Tijdens deze kennislunch komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: geldt de meldplicht ook voor u? welke beveiligingsmaatregelen moet u nemen? waar moet uw website aan voldoen? wanneer is sprake van een datalek? wanneer moet u een datalek melden? en aan wie? welke boetes kunnen worden opgelegd? Kosten voor deelname aan de kennislunch bedragen EUR 15,- per persoon en zijn inclusief de lunch. U kunt zich aanmelden via info@dexlegal.nl of telefoonnummer 023-8200371. Wanneer Donderdag 17 maart 2016 van 12:30 tot 14:00 (CET) – Toevoegen aan agenda Waar Advocatenkantoor Dex Legal – 29 Adriaan Pauwlaan Heemstede 2101 AJ NL – Bekijk kaart Aanmelden kan via deze...