Privacyverklaring Advocatenkantoor Dex Legal

Vanaf vandaag geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarmee krijgen mensen meer en sterkere privacyrechten. En gelden voor organisaties meer verplichtingen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat bij het toezicht op de naleving van de nieuwe regels in eerste instantie de focus leggen op de naleving van de verantwoordingsplicht van organisaties, de beveiliging van medische gegevens en de handel in persoonsgegevens. Voorzitter Aleid Wolfsen: “Dit is een historisch moment. We hebben nu in de hele EU dezelfde privacyregels. De privacywetgeving is aangepast aan deze tijd en geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Hiermee is ieders grondrecht op bescherming van je persoonsgegevens beter verankerd.” Advocatenkantoor Dex Legal verwerkt uw persoonsgegevens, vindt een goede omgang met uw persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Advocatenkantoor Dex Legal is verantwoordelijk voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.   Privacyverklaring Advocatenkantoor Dex...

Aandachtspunten bij het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten

In de uitspraak van 25 november 2016 verschaft de Hoge Raad duidelijkheid omtrent het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten van consumenten. Deze uitspraak is met name relevant voor ondernemers die (ook) consumenten bedienen. Aandachtspunten Bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn zal de ondernemer – bij het uitblijven van volledige betaling – de consument eerst een herinnering dienen te verzenden. Blijft betaling uit en wenst de ondernemer tevens aanspraak te maken op de buitengerechtelijke incassokosten dan dient de zogeheten veertiendagenbrief verzonden te worden. In deze veertiendagenbrief wordt de consument een laatste betalingstermijn van veertien dagen verstrekt. Tevens wordt de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten vermeld. Indien betaling uitblijft, zal de consument deze kosten verschuldigd zijn, ook als na deze termijn van veertien dagen alsnog de factuur wordt betaald. Consumenten dienen wel de volle veertien dagen de tijd te krijgen om de factuur te betalen zonder dat zij incassokosten verschuldigd zijn. Deze termijn wordt berekend vanaf de dag na de dag waarop de zogeheten veertiendagenbrief is ontvangen. Indien de consument binnen de termijn van veertien dagen een deelbetaling verricht dan dient de hoogte van de incassokosten opnieuw berekend te worden. Er hoeft niet nogmaals een veertiendagenbrief te worden verzonden, maar het totale incassobedrag zal wel lager uit kunnen vallen. Indien de veertiendagenbrief een onjuiste termijn bevat dan zal de consument de gevorderde incassokosten niet hoeven te betalen. Het is daarom aan te raden om geen concrete uiterste betaaldatum in de veertiendagenbrief op te nemen, maar bijvoorbeeld de zinsnede dat de buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd “binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd.” of “binnen drie weken...

Advocatenkantoor Dex Legal op het circuit van Zandvoort

Een procedure is soms als een racewedstrijd. Het gaat snel, je moet je aan de regels houden en voortdurend letten op wat anderen doen zodat je niet van de baan wordt gedrukt. Een snelle auto alleen is niet voldoende. Kennis, kunde en doorzettingsvermogen maken het verschil. Wij wensen Maarten Jansen dit raceseizoen veel succes toe....

Jurist, advocaat, mr. en lawyer; door wie laat u als ondernemer uw rechtsbelangen behartigen?

Een advocaat is een jurist, maar een jurist is niet altijd een advocaat. In de praktijk blijken ondernemers zich niet altijd volledig bewust te zijn van de verschillen. Dex Legal legt uit. De jurist, mr. en lawyer Een persoon die met succes een universitaire studie Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) afrondt, mag de titel ‘jurist’ voeren.  De titel ‘jurist’ is echter niet beschermd en kan in theorie door ieder willekeurig persoon gebruikt worden die stelt bedreven te zijn in de kennis van het recht of student is in de rechtsgeleerdheid.[1] Na het afronden van de studie Rechtsgeleerdheid mag voorts de titel ‘meester in de rechten’ (mr.) gebruikt worden. De titel ‘mr.’ mag alleen gebruikt worden na het met succes afronden van de studie Rechtsgeleerdheid. Deze titel is dus wel beschermd. In toenemende mate wordt ook de titel ‘lawyer’ door juridische rechtsbijstandsverleners gebruikt. In het algemeen geldt dat de titel ‘lawyer’ de indruk doet ontstaan dat de gebruiker van deze titel een advocaat is. Dit is weliswaar mogelijk, maar niet altijd het geval. De titel ‘lawyer’ is in Nederland geen beschermde titel en betekent[2] ‘advocaat’ of ‘jurist’. Advocaat Na de studie Rechtsgeleerdheid kan een jurist besluiten om advocaat te worden. Hiervoor dient de Beroepsopleiding Advocaten (BA) gevolgd te worden. De BA is verplicht voor iedere beginnende advocaat en heeft als doel hem te vormen tot een zelfstandige en deskundige advocaat waardoor hij optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van de advocatuur. Alle advocaten in Nederland zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en moeten zich aan de beroepsregels houden. Dat houdt in dat advocaten partijdig, onafhankelijk, deskundig, integer en vertrouwelijk moeten handelen....