In de uitspraak van 25 november 2016 verschaft de Hoge Raad duidelijkheid omtrent het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten van consumenten. Deze uitspraak is met name relevant voor ondernemers die (ook) consumenten bedienen.

Aandachtspunten

  • Bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn zal de ondernemer – bij het uitblijven van volledige betaling – de consument eerst een herinnering dienen te verzenden. Blijft betaling uit en wenst de ondernemer tevens aanspraak te maken op de buitengerechtelijke incassokosten dan dient de zogeheten veertiendagenbrief verzonden te worden.
  • In deze veertiendagenbrief wordt de consument een laatste betalingstermijn van veertien dagen verstrekt. Tevens wordt de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten vermeld. Indien betaling uitblijft, zal de consument deze kosten verschuldigd zijn, ook als na deze termijn van veertien dagen alsnog de factuur wordt betaald.
  • Consumenten dienen wel de volle veertien dagen de tijd te krijgen om de factuur te betalen zonder dat zij incassokosten verschuldigd zijn. Deze termijn wordt berekend vanaf de dag na de dag waarop de zogeheten veertiendagenbrief is ontvangen.
  • Indien de consument binnen de termijn van veertien dagen een deelbetaling verricht dan dient de hoogte van de incassokosten opnieuw berekend te worden. Er hoeft niet nogmaals een veertiendagenbrief te worden verzonden, maar het totale incassobedrag zal wel lager uit kunnen vallen.
  • Indien de veertiendagenbrief een onjuiste termijn bevat dan zal de consument de gevorderde incassokosten niet hoeven te betalen.
  • Het is daarom aan te raden om geen concrete uiterste betaaldatum in de veertiendagenbrief op te nemen, maar bijvoorbeeld de zinsnede dat de buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd “binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd.” of “binnen drie weken nadat u deze brief heeft ontvangen.”
  • Het voorgaande betekent overigens wel dat de ondernemer dient aan te tonen op welke datum de veertiendagenbrief is ontvangen door de consument. Dit kan bewerkstelligd worden door de veertiendagenbrief bijvoorbeeld per aangetekende post te verzenden.

Heeft u als ondernemer vragen over het incasseren van uw openstaande vorderingen? Wij helpen u graag verder.

Link naar de uitspraak:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2704

Link naar een overzicht van de buitengerechtelijke incassokosten voor consumententransacties:

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/paginas/staffel-buitengerechtelijke-incassokosten.aspx